EN
RO
UA

МГО «Нове покоління Європи»

Молодіжна громадська організація „Нове покоління Європи” (надалі "Організація") створена відповідно до положень чинного законодавства України про молодіжні та дитячі громадські організації, що складається з Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про об'єднання громадян" (№2460-ХП), Закону "Про молодіжні та дитячі громадські організації"" (№281-XIV) та з інших чинних нормативно-правових актів. Є добровільним громадським об’єднанням, незалежною неурядовою районною молодіжною організацією.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ „ОРГАНІЗАЦІЇ”

Метою діяльності „Організації” є:

 • сприяння всебічному розвитку молоді, координація взаємодії молоді з місцевим органам влади, недержавним організаціям, інтеграція молоді у Європейський молодіжний міжнародній рух, та реалізація програм, окремих проектів, у тому числі, в сфері транскордонного співробітництва.

Завданнями „Організації” є:

 • активізація громадської активності молодих людей, залучення їх до розбудови правової української держави, становлення громадянського суспільства в України;
 • сприяння створенню умов для самовизначення, самоорганізації, самореалізації, саморозвитку молодих людей та залучення їх до всіх процесів розвитку суспільства;
 • представлення інтересів молоді України в стосунках з державними органами усіх гілок влади;
 • лобіювання розгляду актуальних для української молоді питань органами державної влади та врахування інтересів молоді в процесі прийняття ними рішень, залучення молоді до розроблення комплексних програм підтримки молоді;
 • налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки молоді, встановлення зв'язків з державними і громадськими іноземними та міжнародними організаціями;
 • сприяння підготовці кадрів для роботи в молодіжних та дитячих організаціях, навчання молодіжних лідерів та активістів;

Для виконання статутних завдань „Організація” у встановленому законодавством порядку:

 • бере участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;
 • представляє інтереси молоді в органах державної законодавчої, виконавчої влади та органах самоврядування в Україні;
 • всебічно підтримує всі організації, установи та окремих громадян у розробці та реалізації молодіжних програм і проектів;
 • оперативно забезпечує молодь інформацією, надає їм організаційну, методичну, технічну допомогу;
 • здійснює видавничу діяльність з метою інформаційного забезпечення статутної діяльності без отримання прибутку;
 • виступає засновником або співзасновником установ, підприємств, організацій із статусом юридичної особи, у порядку, встановленому законодавством;
 • бере участь у програмах іноземних та міжнародних організацій, у проведенні міжнародних заходів відповідно до чинного законодавства України;
 • проводить семінари, наради для лідерів та активістів молоді;

Форми роботи.

  Робота з молоддю заради втілення засад, зазначених у пунктах, наведених вище, здійснюватиметься шляхом:

 • Розробки та впровадження циклів бесід, дискусій, кампаній, акцій з різної проблематики;
 • Залучення молоді до роботи у пілотних, модельних та прикладних проектах, що стосуються питань транскордонного співробітництва, у всіх сферах діяльності.
 • Інші засоби популяризації знань та виховання, що відповідають принципам педагогічно-психологічного навчання молоді перехідного віку.